Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
73
Hôm qua:
157
Tuần này:
680
Tháng này:
680
Tất cả:
120933
 DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CHUYÊN MÔN, CẤP UỶ BAN CHỈ HUY THÔN XÃ DÂN LÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

KHỐI ĐẢNG UỶ

1

Nguyễn Tuấn Thiều

Bí thư ĐU

 

2

Đào Xuân Cuờng

PBT ĐU

 

3

 Nguyễn Thị Thuý

VP Đảng uỷ

 

KHỐI NĐND

1

Đào Xuân Hùng

CPT HĐND

0886262105

KHỐI UBND XÃ

1

Nguyễn Văn Kính

CT UBND xã

 

2

Bùi Văn Tỉnh

PCT UBND xã

 

3

Nguyên

Trưởng CA

 

4

Nguyễn Văn Hạnh

Xã Đội Trưởng

 

KHỐI ĐOÀN THỂ

1

Lê Văn Phúc

CT MTTQ

0886085383

2

Lê Xuân Hùng

CT HND

01226216606

3

Lê Thị Mai

CT HPN

 

4

Lê Văn Quân

BÍ thư đoàn thanh niên

 

5

Lê Văn Cải

CT người cao tuổi

 

6

Bùi Văn Thịnh

CT HCCB

0911695484

KHỐI CÁN BỘ CÔNG CHỨC

1

Mai Khánh Linh

Công chức địa chính

 

2

Nguyễn Văn Nhâm

Kế toán ngân sách

01295468480

3

Nguyễn Thị Hương

Kế toán kế hoạch

0886270490

4

Đào Văn Kiên

Công Chức văn hoá

 

5

Trần Văn Hải

Chính sách xã hội

0919258123

6

Lê Thọ Nga

Văn Phòng thống kê

 

7

Lê Thị Tâm

Văn phòng UBND

 

8

Vũ Trọng Sơn

Công chức hộ tịch

 

9

Lê Thị Thế

Văn Thư

 

KHỐI CÁN BỘ THÔN

1

Cù Văn Sâm

Thôn trưởng

 

2

Nguyễn Văn Hở

Bí thư CB

 

3

Lê Văn Kiều

Thôn trưởng

0886085432

4

Lê Văn Bình

Bí thư CB

 

5

Lê Ngọc Ánh

Thôn trưởng

 

6

Lê Văn Hạnh

Bí thư CB

 

7

Nguyễn Văn Mãi

Bí thư CB

01298021263

8

Nguyễn Văn Đoán

Thôn trưởng

0886271673

9

Trần Văn Minh

Thôn trưởng

0886636730

10

Lê Văn Chư

Bí thư CB

01295468346

11

Bùi Văn Dương

Thôn trưởng

0886636643

12

Ngô Văn Chung

Thôn trưởng

0886085185

13

Bùi Văn Chung

Thôn trưởng

 

14

Đỗ Thanh Hùng

Thôn trưởng

0886229001

 

 

 

 

         

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH

Công chức văn hoá

 

 

Đào Văn Kiên