Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
99
Hôm qua:
167
Tuần này:
984
Tháng này:
4720
Tất cả:
268662
 DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, CHUYÊN MÔN XÃ DÂN LÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

KHỐI ĐẢNG UỶ

1

Lê Văn Phương

Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND

0989847398

2

Đào Xuân Hùng

PBT - Thường Trực

 0984264589

3

Lê Thị Tâm

VP Đảng uỷ

 0978804897

KHỐI NĐND

1

Lê Văn Quân

PCT HĐND

0979297882

KHỐI UBND XÃ

1

Nguyễn Văn Sơn

CT UBND xã

0934410113

2

Lê Xuân Hùng

PCT UBND xã

 0974512930

3

Hà Đình Vương

Trưởng CA

 0987483368

4

Nguyễn Văn Hạnh

Xã Đội Trưởng

 0934367421

KHỐI ĐOÀN THỂ

1

Lê Văn Phúc

CT MTTQ

 0393201705

2

Tô Quang Định

CT HND

 0364794005

3

Lê Thị Mai

CT HPN

 0975835828

4

Nguyễn Thị Huyền

BÍ thư đoàn thanh niên

 

5

Trương Văn Thắng

CT người cao tuổi

 0825083065

6

Bùi Văn Thịnh

CT HCCB

 0983690423

KHỐI CÁN BỘ CÔNG CHỨC

1

Mai Khánh Linh

Công chức địa chính

 0936294589

2

Nguyễn Văn Nhâm

Kế toán ngân sách

 0902035170

3

Nguyễn Thị Hương

Kế toán kế hoạch

 0973563289

4

Đào Văn Kiên

Công Chức văn hoá

 0918365268

5

Trần Văn Hải

Chính sách xã hội

 0919258123

6

Lê Thọ Nga

Văn Phòng thống kê

 0393184507

7

Lê Thị Tâm

Văn phòng UBND

 0978804897

8

Vũ Trọng Sơn

Công chức hộ tịch

 0949798766

 9

Nguyễn Văn HiểuCông chức tư pháp 0977970160


                                                                                                 NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
                                                                                                    Công chức văn hoá

 

 

                                                                                                           Đào Văn Kiên