Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
162
Tuần này:
91
Tháng này:
3065
Tất cả:
162461

                                                                                  

UBND XÃ DÂN LÝ

                           
 

                                                                            BẢNG TỔNG HỢP                                  Phụ lục số 2

       
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CÔNG KHAI GIẢI QUYẾT TTHC; CÔNG KHAI

       
 

XIN LỖI TRONG GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ I/2020

       
           
                               

STT

Tên lĩnh vực

 

Tình trạng giải quyết hồ sơ

Công khai xin lỗi (trường hợp)

Không thực hiện công khai xin lỗi (trường hợp)

       

TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa

TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa LT

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận

Tổng số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ giải quyết đúng hạn

 Số hồ sơ  giải quyết quá hạn

Hồ sơ đang trong hạn giải quyết

Hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

       

1

 Lĩnh vực Hộ tịch

90

90

90

90

90

0

0

0

0

 

       

2

 Lĩnh vực Tư pháp

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

       

3

Lĩnh vực quản lý cư trú

 

 

94

94

94

0

0

0

0

 

       

4

Lĩnh vực bảo trợ và chăm sóc trẻ em

636

636

636

636

636

0

0

0

0

 

       

5

Lĩnh vực người có công

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

       

6

Lĩnh vực hoạt động tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

7

Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3

 

3

3

3

0

0

0

0

 

       

8

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

9

 Lĩnh vực chứng thực

1,138

1,138

1,138

1,138

1,138

0

0

0

0

 

       

10

 Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

11

 Lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
 pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

12

 Lĩnh vực bồi thường nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

13

 Lĩnh vực văn hóa và Thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

14

 Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

15

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

16

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

17

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

18

 Lĩnh vực Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

19

 Lĩnh vực Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

20

Lĩnh vực Đất đai

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

       

21

 Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

22

Lĩnh vực chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Tổng

1885

1882

1979

1979

1979

0

0

0

0

 

       
                           
 

Trung Kiên – CCVH