Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
132
Hôm qua:
167
Tuần này:
1017
Tháng này:
4753
Tất cả:
268695

Dân Lý danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND xã khóa XXV nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 01/06/2021 09:37:05

 

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội. Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013. Đây là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Với tinh thần và trách nhiệm cao của UBBC, tổ bầu cử; đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể cử tri và nhân dân đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn xã Dân Lý.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn xã đạt 97,48%; bầu cử đại biểu cả 4 cấp đều đảm bảo số lượng, không phải tổ chức bầu cử lại; công tác tuyên truyền thực hiện đảm bảo theo các bước của công tác bầu cử, tạo không khí phấn khởi để cử tri tham gia ngày hội sáng suốt lựa chọn những người có trình độ, uy tín vào Quốc hội và HĐND các cấp. Sau hiệp thương lần 3 xã có 46 ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu 26 đại biểu HĐND xã, kết quả đã bầu đủ số lượng 26 đại biểu; vê công tác an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian trước, trong và sau bầu cử được đảm bảo an toàn. Cuộc bầu cử trên địa bàn xã Dân Lý đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ DÂN LÝ

KHÓA XXV NHIỆM KỲ 2021-2026

TT

Họ và tên

Nghề nghiệp,  chức vụ

Số phiếu

Tỷ lệ % so với phiếu hợp lệ

 
 

01

Đào Xuân Hùng

Cán bộ, Phó Bí thư –Thường trực Đảng ủy xã Dân Lý

897

81,18

 

02

Cù Văn  Sâm

Nông dân, Thôn trưởng   thôn 1, xã Dân Lý

883

79,91

 

03

Đào Khả Bình

Nông dân, Bí thư chi bộ  2, xã Dân Lý

804

72,76

 

04

Lê Văn Kiều

Nông dân, Thôn trưởng   thôn 2, xã Dân Lý

691

62,53

 

05

Lê Ngọc Ánh

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn 3, xã Dân Lý

725

96,41

 

06

Lê Văn  Phúc

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ xã Dân Lý

724

96,28

 

07

Lê Văn Quân

Cán b, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã dân Lý

707

94,02

 

08

Lê Hữu  Tiến

Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Dân Lý

512

68,09

 

09

Nguyễn Văn Đoán

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn 4, xã Dân Lý

916

96,02

 

10

Nguyễn Văn Mãi

Nông dân, Bí thư chi bộ 4, xã Dân Lý

848

88,89

 

11

Nguyễn Văn Hạnh

Công chức, Đảng ủy viên, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Dân Lý

821

86,06

 

12

Đào Thị Hòa

Nông dân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn 4, xã Dân Lý

601

63,00

 

13

Lê Xuân Hùng

Cán bộ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã dân Lý

755

95,81

 

14

Tô Quang Định

Cán bộ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dân Lý

747

94,80

 

15

Lê Văn Phương

Cán bộ, Bí thư Đảng bộ Dân Lý

731

92,77

 

16

Trần Văn Minh

Nông dân, Thôn trưởng    thôn 5, xã Dân Lý

730

92,64

 

17

Lê Thị  Vinh

Nông dân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn 5, xã Dân Lý

686

87,06

 

18

Bùi Văn  Tỉnh

Cán bộ, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã Dân Lý

882

95,45

 

19

Bùi Văn Chung

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn 6, xã Dân Lý

880

95,24

 

20

Trần Thị Hà

Nông dân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn 6, xã Dân Lý

730

79,00

 

21

Bùi Văn Long

Cán bộ, Giám đốc  HTX DV NN xã Dân Lý

481

52,06

 

22

Hà Đình Vương

Công an, Đảng ủy viên, Trưởng Công an Dân Lý

1.281

85,57

 

23

Đỗ Thanh Hùng

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn phố Thiều, xã Dân Lý

1.280

85,50

 

24

Ngô Văn Chung

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn 7, xã Dân Lý

1.194

79,76

 

25

Lê Thị  Mai

Cán bộ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệpPhụ nữ xã Dân Lý

1.149

76,75

 

26

Nguyễn Thị Huyền

Cán bộ, Quyền Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Dân Lý

1.114

74,42

 


 

 

z2528476444086_d4a408f8fa0fdda672badf3f919fb659.jpg

Đ/c: Lê Văn Phương - huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ

dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 6

z2528581218782_c9d9db491129bdd687f01c1c660ff358.jpg

Đ/c: Bùi Văn Tỉnh - Chỉ tịch UBND xã

Chủ tịch UBBC dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5

z2528479267959_445067d0a23c8bcea279ed00c9a44884.jpg

Đ/c: Nguyễn Văn Quyền - Thường vụ huyện ủy - Trưởng công an huyện

chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Dân Lý

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY BẦU CỬ

z2528485370017_613373d20401618ae0b4a6b7237a6a55.jpg

z2528485353945_7f7b1bb97e2437157b7d7233d90374af.jpg

z2528481088515_877aeb259a6f0236a344cac62b016946.jpg

z2528485354769_fe888dd3819c0494e6ea6fcba8ec3c0a.jpg


                                                                                                                                                        Trung Kiên - CCVH

 

Dân Lý danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND xã khóa XXV nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 01/06/2021 09:37:05 (GMT+7)

 

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội. Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013. Đây là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Với tinh thần và trách nhiệm cao của UBBC, tổ bầu cử; đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể cử tri và nhân dân đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn xã Dân Lý.

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn xã đạt 97,48%; bầu cử đại biểu cả 4 cấp đều đảm bảo số lượng, không phải tổ chức bầu cử lại; công tác tuyên truyền thực hiện đảm bảo theo các bước của công tác bầu cử, tạo không khí phấn khởi để cử tri tham gia ngày hội sáng suốt lựa chọn những người có trình độ, uy tín vào Quốc hội và HĐND các cấp. Sau hiệp thương lần 3 xã có 46 ứng cử viên tham gia ứng cử để bầu 26 đại biểu HĐND xã, kết quả đã bầu đủ số lượng 26 đại biểu; vê công tác an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian trước, trong và sau bầu cử được đảm bảo an toàn. Cuộc bầu cử trên địa bàn xã Dân Lý đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

DANH SÁCH

NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ DÂN LÝ

KHÓA XXV NHIỆM KỲ 2021-2026

TT

Họ và tên

Nghề nghiệp,  chức vụ

Số phiếu

Tỷ lệ % so với phiếu hợp lệ

 
 

01

Đào Xuân Hùng

Cán bộ, Phó Bí thư –Thường trực Đảng ủy xã Dân Lý

897

81,18

 

02

Cù Văn  Sâm

Nông dân, Thôn trưởng   thôn 1, xã Dân Lý

883

79,91

 

03

Đào Khả Bình

Nông dân, Bí thư chi bộ  2, xã Dân Lý

804

72,76

 

04

Lê Văn Kiều

Nông dân, Thôn trưởng   thôn 2, xã Dân Lý

691

62,53

 

05

Lê Ngọc Ánh

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn 3, xã Dân Lý

725

96,41

 

06

Lê Văn  Phúc

Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ xã Dân Lý

724

96,28

 

07

Lê Văn Quân

Cán b, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND xã dân Lý

707

94,02

 

08

Lê Hữu  Tiến

Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Dân Lý

512

68,09

 

09

Nguyễn Văn Đoán

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn 4, xã Dân Lý

916

96,02

 

10

Nguyễn Văn Mãi

Nông dân, Bí thư chi bộ 4, xã Dân Lý

848

88,89

 

11

Nguyễn Văn Hạnh

Công chức, Đảng ủy viên, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Dân Lý

821

86,06

 

12

Đào Thị Hòa

Nông dân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn 4, xã Dân Lý

601

63,00

 

13

Lê Xuân Hùng

Cán bộ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã dân Lý

755

95,81

 

14

Tô Quang Định

Cán bộ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Dân Lý

747

94,80

 

15

Lê Văn Phương

Cán bộ, Bí thư Đảng bộ Dân Lý

731

92,77

 

16

Trần Văn Minh

Nông dân, Thôn trưởng    thôn 5, xã Dân Lý

730

92,64

 

17

Lê Thị  Vinh

Nông dân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn 5, xã Dân Lý

686

87,06

 

18

Bùi Văn  Tỉnh

Cán bộ, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã Dân Lý

882

95,45

 

19

Bùi Văn Chung

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn 6, xã Dân Lý

880

95,24

 

20

Trần Thị Hà

Nông dân, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn 6, xã Dân Lý

730

79,00

 

21

Bùi Văn Long

Cán bộ, Giám đốc  HTX DV NN xã Dân Lý

481

52,06

 

22

Hà Đình Vương

Công an, Đảng ủy viên, Trưởng Công an Dân Lý

1.281

85,57

 

23

Đỗ Thanh Hùng

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn phố Thiều, xã Dân Lý

1.280

85,50

 

24

Ngô Văn Chung

Nông dân, Thôn trưởng

Thôn 7, xã Dân Lý

1.194

79,76

 

25

Lê Thị  Mai

Cán bộ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệpPhụ nữ xã Dân Lý

1.149

76,75

 

26

Nguyễn Thị Huyền

Cán bộ, Quyền Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Dân Lý

1.114

74,42

 


 

 

z2528476444086_d4a408f8fa0fdda672badf3f919fb659.jpg

Đ/c: Lê Văn Phương - huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ

dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 6

z2528581218782_c9d9db491129bdd687f01c1c660ff358.jpg

Đ/c: Bùi Văn Tỉnh - Chỉ tịch UBND xã

Chủ tịch UBBC dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5

z2528479267959_445067d0a23c8bcea279ed00c9a44884.jpg

Đ/c: Nguyễn Văn Quyền - Thường vụ huyện ủy - Trưởng công an huyện

chỉ đạo công tác bầu cử tại xã Dân Lý

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY BẦU CỬ

z2528485370017_613373d20401618ae0b4a6b7237a6a55.jpg

z2528485353945_7f7b1bb97e2437157b7d7233d90374af.jpg

z2528481088515_877aeb259a6f0236a344cac62b016946.jpg

z2528485354769_fe888dd3819c0494e6ea6fcba8ec3c0a.jpg


                                                                                                                                                        Trung Kiên - CCVH