Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
167
Tuần này:
981
Tháng này:
4717
Tất cả:
268659

Đảng bộ Dân lý trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5 và học tập, quán triệt, học tập nghi quyết Đại hội Đảng các cấp

Ngày 28/06/2021 10:21:12

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2 - 19/5 và học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết luận của bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. Sáng nay Ngày 28/6/2021, Đảng bộ xã Dân Lý long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5 và học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Triển khai dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, triển khai dự thảo thực hiện Kết luật số 76 ngày 04/6/2020 của bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
            Về dự có Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ; Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng ban ngành đoàn thể, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

z2579581514242_f175bb45766e2dbfcf314ed705e32a48.jpg

Thay mặt Đảng ủy , đồng chí Lê Xuân Hùng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy Thanh Hóa tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 cho 17  Đảng viên. Trong đó Đảng viên 55 tuổi Đảng là 6 đ/c, 45 năm 1đ/c, 40 năm 7 đ/c và 30 năm 3 đ/c. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã có đóng góp nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao.

z2579576688226_573866637c5cdbba11a3221e8e2be08c.jpg

z2579570042439_c1e3370206a604effb056b2d65458321 (1).jpg

z2579598008041_0c951db169914cb46d06c49a7a7d4734.jpg
         Sau lễ trao tặng huy hiệu, Đảng bộ được nghe các đồng chí trong ban Chấp hành Đảng bộ xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Triển khai dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, triển khai dự thảo thực hiện Kết luật số 76 ngày 04/6/2020 của Bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

z2579581519451_280d6969833dab2272bacaf24627ad72.jpg
z2579581530966_9c79e7b694475df92aea3b82b6bacc6a.jpg

z2579581530966_9c79e7b694475df92aea3b82b6bacc6a.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Phương Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và đảng viên trong Đảng bộ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, thiết thực và đưa các nghị quyết, kế hoạch, kết luận, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhanh chóng đi vào cuộc sống.

                                                                                Trung Kiên – CCVH

  

Đảng bộ Dân lý trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5 và học tập, quán triệt, học tập nghi quyết Đại hội Đảng các cấp

Đăng lúc: 28/06/2021 10:21:12 (GMT+7)

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2 - 19/5 và học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết luận của bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. Sáng nay Ngày 28/6/2021, Đảng bộ xã Dân Lý long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2, 19/5 và học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Triển khai dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, triển khai dự thảo thực hiện Kết luật số 76 ngày 04/6/2020 của bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
            Về dự có Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ; Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng ban ngành đoàn thể, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

z2579581514242_f175bb45766e2dbfcf314ed705e32a48.jpg

Thay mặt Đảng ủy , đồng chí Lê Xuân Hùng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh  ủy Thanh Hóa tặng huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 cho 17  Đảng viên. Trong đó Đảng viên 55 tuổi Đảng là 6 đ/c, 45 năm 1đ/c, 40 năm 7 đ/c và 30 năm 3 đ/c. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã có đóng góp nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao.

z2579576688226_573866637c5cdbba11a3221e8e2be08c.jpg

z2579570042439_c1e3370206a604effb056b2d65458321 (1).jpg

z2579598008041_0c951db169914cb46d06c49a7a7d4734.jpg
         Sau lễ trao tặng huy hiệu, Đảng bộ được nghe các đồng chí trong ban Chấp hành Đảng bộ xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Triển khai dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, triển khai dự thảo thực hiện Kết luật số 76 ngày 04/6/2020 của Bộ chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

z2579581519451_280d6969833dab2272bacaf24627ad72.jpg
z2579581530966_9c79e7b694475df92aea3b82b6bacc6a.jpg

z2579581530966_9c79e7b694475df92aea3b82b6bacc6a.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Phương Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và đảng viên trong Đảng bộ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, thiết thực và đưa các nghị quyết, kế hoạch, kết luận, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhanh chóng đi vào cuộc sống.

                                                                                Trung Kiên – CCVH