Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
139
Hôm qua:
174
Tuần này:
313
Tháng này:
3257
Tất cả:
261508

Hội Khuyến học xã Dân Lý tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 16/07/2021 09:14:32

Sáng 15/7/2021, Hội Khuyến học xã Dân Lý tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự có đồng chí Hoàng Xuân Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ các đoàn thể, và 77 đại biểu tiêu biểu trên địa bàn xã đã về dự.

           Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Dân Lý đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, khuyến tài. Cùng  với nhà trường và các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 47 em học sinh hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với số tiền 55 triệu đồng, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có trên 95 % hộ gia đình xây dựng góc học tập cho con em mình tại nhà trường, kết nạn 799 hội viên thuộc 8 chi hội thôn, 3 chi hội nhà trường và 5 dòng họ. Phối hợp với Ban giám đốc, các tiểu Ban giáo dục Trung tâm học tập cộng đồng phát động toàn dân tích cực thi đua tự học tập trên báo, đài, các lớp tập huấn kết quả đưa tỷ lệ gia đình đạt gia đình học tập từ 60% năm 2016 lên 74,2% năm 2020.

z2617641176651_035062065116ce6cdc95a5bb8a10baa4.jpg

Trong 5 năm qua, Ban chấp hành Hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học cơ sở đã khen thưởng cho hàng trăm lượt thầy, cô giáo và các em đạt thành tích trong giảng dạy và học tập, học sinh đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Trong đó tiêu biểu như Chi hội Phố Thiều, Chi hội 4,5,6 các dòng họ như họ Đào Khả, họ Đào Xuân, Họ Lê, họ Bùi…

         z2617637795304_2aed955dc6dff39bfa8beb890683a631.jpg
          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện và đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Phó thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học xã Dân Lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các thôn và các Ban khuyến học dòng họ. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

          z2617644577868_f09da5f26aff5309ab961941f6ca3829.jpg
       Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 13 thành viên, đồng chí Nguyễn Thị Thúy tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch hội khuyến học xã Dân Lý khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đại đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
                                                                               Trung Kiên - CCVH

Hội Khuyến học xã Dân Lý tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 16/07/2021 09:14:32 (GMT+7)

Sáng 15/7/2021, Hội Khuyến học xã Dân Lý tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự có đồng chí Hoàng Xuân Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ các đoàn thể, và 77 đại biểu tiêu biểu trên địa bàn xã đã về dự.

           Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Dân Lý đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, khuyến tài. Cùng  với nhà trường và các chi hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 47 em học sinh hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với số tiền 55 triệu đồng, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có trên 95 % hộ gia đình xây dựng góc học tập cho con em mình tại nhà trường, kết nạn 799 hội viên thuộc 8 chi hội thôn, 3 chi hội nhà trường và 5 dòng họ. Phối hợp với Ban giám đốc, các tiểu Ban giáo dục Trung tâm học tập cộng đồng phát động toàn dân tích cực thi đua tự học tập trên báo, đài, các lớp tập huấn kết quả đưa tỷ lệ gia đình đạt gia đình học tập từ 60% năm 2016 lên 74,2% năm 2020.

z2617641176651_035062065116ce6cdc95a5bb8a10baa4.jpg

Trong 5 năm qua, Ban chấp hành Hội khuyến học xã, các chi hội khuyến học cơ sở đã khen thưởng cho hàng trăm lượt thầy, cô giáo và các em đạt thành tích trong giảng dạy và học tập, học sinh đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Trong đó tiêu biểu như Chi hội Phố Thiều, Chi hội 4,5,6 các dòng họ như họ Đào Khả, họ Đào Xuân, Họ Lê, họ Bùi…

         z2617637795304_2aed955dc6dff39bfa8beb890683a631.jpg
          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Chinh - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện và đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Phó thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học xã Dân Lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các thôn và các Ban khuyến học dòng họ. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

          z2617644577868_f09da5f26aff5309ab961941f6ca3829.jpg
       Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 13 thành viên, đồng chí Nguyễn Thị Thúy tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch hội khuyến học xã Dân Lý khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đại đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
                                                                               Trung Kiên - CCVH