Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
62
Hôm qua:
137
Tuần này:
451
Tháng này:
2479
Tất cả:
276983

Dân Lý tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2018 an toàn, thắng lợi, đạt kế hoạch đề ra

Ngày 25/09/2018 14:59:30

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông năm 2018 an toàn, thắng lợi, UBND xã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 30/8/2018 về sản xuất cây trồng vụ đông. Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 19/9/2018, về việc giao chỉ tiêu vụ đông cho các thôn và Quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ trồng cây vụ đông năm 2018-2019.

       Vụ Đông được xác định là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần quyết định mục tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm. Tuy nhiên, thời tiết vụ Đông thường diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đầu vụ nguy cơ mưa bão, ngập lụt rất lớn và chính vụ thường rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Để hướng tới mục tiêu sản xuất vụ Đông năm 2018 an toàn, đạt chỉ tiêu kế hoạch và đạt kết quả cao, xã Dân Lý tổ chức khảo sát, quy hoạch vùng đồng, đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để bố trí các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sản xuất vụ Đông năm 2018; Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xã đã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/8/2018 về sản xuất cây trồng vụ đông. Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 19/9/2018, về việc giao chỉ tiêu vụ đông cho các thôn và Quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ trồng cây vụ đông năm 2018-2019. Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất; phân công các thành viên phụ trách các thôn xóm, tăng cường công tác tuyên truyền để bà con nông dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật, né tránh thiên tai nhằm giảm thiểu về thiệt hại; đồng thời liên kết với các công ty doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân đảm bảo giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Theo kế hoạch Đông năm 2018-2019, xã Dân Lý phấn đấu gieo trồng các loại cây đạt 80ha trở lên. Trong đó, cây ngô dài ngày 5ha, ngô ngắn ngày 40ha, cấy ớt 5ha, khoai lang 5ha, cây rau màu 30ha. Xã đã ban hành cơ chế hỗ trợ đối với cây Ngô 170.000đ/sào trong đó hỗ trợ công cày bừa 140.000đ và công bảo vệ 30.000đ. Cây ớt 440.000đ/sào công cầy bừa là 140.000 hỗ trợ giống 300.000đ, kinh phí hỗ trợ áp dụng với những diện tích quy vùng đạt từ 1,5ha trở lên. Để vụ đông cho năng suất chất lượng cao, UBND xã chỉ đạo HTX DNNN định hướng nông dân lựa chọn giống cây trồng thích hợp với điều kiện thời tiết và vùng đồng, tập trung mở rộng diện tích cây trồng có năng suất, chất lượng cao, thị trường tiêu thụ thuận lợi, để bảo đảm trông cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất xã Dân Lý đâng súc tiến chỉ đạo bà nông dân thu hoạch hết diện tích lúa Mùa để kịp gieo trồng cây vụ đông. đồng thời có phương án điều tiết nước trong mùa mưa bão, đảm bảo không gây thiệt hại cho các cây trồng trong điều kiện mưa bão, lũ lụt xảy ra. Chỉ đạo Ban văn hoá thông tin, Đài truyền thanh tăng thời lượng phát sóng, tin bài liên quan đến sản xuất vụ đông như thời vụ và các giải pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh... giúp người dân phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra. Kịp thời đưa tin biểu dương những điển hình tạo khí thế thi đua trong sản xuất cây trồng vụ đông năm 2018-2019.

 Trung kiên- công chức văn hoá

Dân Lý tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2018 an toàn, thắng lợi, đạt kế hoạch đề ra

Đăng lúc: 25/09/2018 14:59:30 (GMT+7)

Để đảm bảo sản xuất vụ Đông năm 2018 an toàn, thắng lợi, UBND xã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 30/8/2018 về sản xuất cây trồng vụ đông. Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 19/9/2018, về việc giao chỉ tiêu vụ đông cho các thôn và Quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ trồng cây vụ đông năm 2018-2019.

       Vụ Đông được xác định là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần quyết định mục tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm. Tuy nhiên, thời tiết vụ Đông thường diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đầu vụ nguy cơ mưa bão, ngập lụt rất lớn và chính vụ thường rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Để hướng tới mục tiêu sản xuất vụ Đông năm 2018 an toàn, đạt chỉ tiêu kế hoạch và đạt kết quả cao, xã Dân Lý tổ chức khảo sát, quy hoạch vùng đồng, đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để bố trí các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sản xuất vụ Đông năm 2018; Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xã đã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/8/2018 về sản xuất cây trồng vụ đông. Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 19/9/2018, về việc giao chỉ tiêu vụ đông cho các thôn và Quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ trồng cây vụ đông năm 2018-2019. Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất; phân công các thành viên phụ trách các thôn xóm, tăng cường công tác tuyên truyền để bà con nông dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật, né tránh thiên tai nhằm giảm thiểu về thiệt hại; đồng thời liên kết với các công ty doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân đảm bảo giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Theo kế hoạch Đông năm 2018-2019, xã Dân Lý phấn đấu gieo trồng các loại cây đạt 80ha trở lên. Trong đó, cây ngô dài ngày 5ha, ngô ngắn ngày 40ha, cấy ớt 5ha, khoai lang 5ha, cây rau màu 30ha. Xã đã ban hành cơ chế hỗ trợ đối với cây Ngô 170.000đ/sào trong đó hỗ trợ công cày bừa 140.000đ và công bảo vệ 30.000đ. Cây ớt 440.000đ/sào công cầy bừa là 140.000 hỗ trợ giống 300.000đ, kinh phí hỗ trợ áp dụng với những diện tích quy vùng đạt từ 1,5ha trở lên. Để vụ đông cho năng suất chất lượng cao, UBND xã chỉ đạo HTX DNNN định hướng nông dân lựa chọn giống cây trồng thích hợp với điều kiện thời tiết và vùng đồng, tập trung mở rộng diện tích cây trồng có năng suất, chất lượng cao, thị trường tiêu thụ thuận lợi, để bảo đảm trông cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất xã Dân Lý đâng súc tiến chỉ đạo bà nông dân thu hoạch hết diện tích lúa Mùa để kịp gieo trồng cây vụ đông. đồng thời có phương án điều tiết nước trong mùa mưa bão, đảm bảo không gây thiệt hại cho các cây trồng trong điều kiện mưa bão, lũ lụt xảy ra. Chỉ đạo Ban văn hoá thông tin, Đài truyền thanh tăng thời lượng phát sóng, tin bài liên quan đến sản xuất vụ đông như thời vụ và các giải pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh... giúp người dân phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra. Kịp thời đưa tin biểu dương những điển hình tạo khí thế thi đua trong sản xuất cây trồng vụ đông năm 2018-2019.

 Trung kiên- công chức văn hoá