Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
162
Tuần này:
27
Tháng này:
3001
Tất cả:
162397

Xã Dân Lý triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm Xuân 2019 - 2020

Ngày 25/12/2019 15:44:50

Vụ chiêm xuân 2019 – 2020 xã Dân Lý gieo trồng trên tổng diện tích kế hoạch là 398,9 ha. Trong đó diện tích trồng lúa là 386 ha đựơc cơ cấu 1 trà xuân muộn, gieo cấy chủ lực bằng các giống lúa lai, các loại giống lúa có năng xuất chất lượng cao, có khả năng chống chịu rét thay thế các giống tái giá kém chất lượng đã gieo cấy ở nhiều vụ như Nhị ưu 986, Cưu đa hệ, VT 404, Thiên ưu 8, CP 134. NA2, có thời gian sinh trưởng tư 125 đến 135 ngày.

7aa8f7374eb6b7e8eea7.jpg

Để chuẩn bị cho bước vào sản xuất vụ chiêm xuân 2019 – 2020 được thuận lợi, trong những ngày này UBND xã đang tập chung chỉ đạo cho các đơn vị thôn  khẩn trương nạo vét kênh mương nội đồng, Nâng cấp, tu bổ các hệ cống, bờ trục, giải phóng đất mạ chuẩn bị sẵn sàng cho gieo mạ khi lịch thời vụ đến. Vụ chiêm xuân được đánh giá là vụ đạt năng xuất cao so với các vụ trong năm vì vậy cần xác định rõ quỹ đất trong vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, chỉ đạo trặt chẽ vùng thâm canh năng xuất chất lượng hiệu quả cao, định hướng xây dựng cánh đồng lớn, phát triển nâng cao tái cơ cấu nền nông nghiệp.

          Đưa 80 đến 85 % diện tích gieo cấy lúa lai cho năng xuất cao, chất lượng khá, 15 đến 20 % diện tích giao cấy giống khác, quan tâm đến một số bộ giống lúa thuần chất lượng cao, không thực hiện gieo cấy các giống tái giá kém chất lượng.

          Phất đấu đưa tỷ trọng lương thực ở vụ chiêm xuân 2019 – 2020 đạt 2.500 tấn trở lên, tuy nhiên để đạt được kết quả trên cần quan tâm chú trọng đến các khâu, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư nông nghiệp, giống cây trồng đảm bảo số lượng, chất lượng theo kế hoạch đặt ra.

          Việc gieo cấy các giống tiến bộ phải được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu vụ, duy trì các loại cây trồng có giá trị trên vùng chuyên màu.

          Chủ động khắc phục hạn chế thấp nhất diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện đúng cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị sẵn sàng các phương án, vật tư phòng chống rét đậm rét hại cho mạ và lúa mới cấy.

          Cấp uỷ chính quyền, các ngành đoàn thể từ xã đến thôn cần có biện pháp tích cực trong công tác chỉ đạo sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch.

Vụ chiêm xuân 2019 – 2020 toàn xã gieo trồng trên tổng diện tích kế hoạch là 398,9 ha trong đó diện tích trồng lúa là 386 ha được cơ cấu 1 trà xuân muộn. Gieo cấy chủ lực bằng các giống lai, các loại giống có năng xuất chất lượng, khả năng chống chịu rét tốt thay thế các giống tác giá kém chất lượng như: Nhị ưu 986, C ưu đa hệ, VT 404, Thiên ưu 8, CP 134, NA2... có thời gian sinh trưởng từ 125 đến 135 ngày. Thời gian gieo mạ từ ngày 10 đến 15 tháng 12 năm 2020 (Tức từ ngày 16 đến 21 tháng 12 âm lịch) và khi xuống đồng cấy tuổi mạ phải đạt từ 3,5 đến 4 lá gieo cấy ở nhiệt độ trên 15oC

Để đảm bảo chỉ đạo giao cấy đúng khung thời vụ như kế hoạch và chỉ đạo của UBND huyện. Đảng uỷ, UBND xã  phân công chỉ đạo cán bộ bán sát cơ sở thôn, tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết như giải phóng đất, nhất là đối với diện tích đất mạ để gieo mạ đúng khung thời vụ quy định.

HTX – DVNN bán sát phương án sản xuất chỉ đạo tốt các yêu cầu kỹ thuật thâm canh đến bà con nông dân, theo dõi chặt chẽ kế hoạch sản xuất từng thôn, tổ chức cung ứng giống, mạ khay, máy cấy, vật tư nông nghiệp bảo đảm số lượng xuống đồng cấy đúng khung thời vụ.

Thành viên BCĐ, trưởng các ban ngành đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia phong chào sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

Các thôn trên cơ sở kế hoạch của đơn vị mình chủ động xây dựng phương án sản xuất, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, triển khai rộng rãi đến nhân dân, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết trước khi bước vào thời vụ gieo trồng.

Sản xuất vụ chiêm xuấn năm 2019 – 2020 là tiền đền cho kế hoạch sản xuất cả năm. Kế hoạch đặt ra yêu cầu các cấp uỷ chính quyền, Ban ngành đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt phương án, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu lương thực mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 đã đề ra.

 Trung Kiên – Công chức văn hoá

 

Xã Dân Lý triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm Xuân 2019 - 2020

Đăng lúc: 25/12/2019 15:44:50 (GMT+7)

Vụ chiêm xuân 2019 – 2020 xã Dân Lý gieo trồng trên tổng diện tích kế hoạch là 398,9 ha. Trong đó diện tích trồng lúa là 386 ha đựơc cơ cấu 1 trà xuân muộn, gieo cấy chủ lực bằng các giống lúa lai, các loại giống lúa có năng xuất chất lượng cao, có khả năng chống chịu rét thay thế các giống tái giá kém chất lượng đã gieo cấy ở nhiều vụ như Nhị ưu 986, Cưu đa hệ, VT 404, Thiên ưu 8, CP 134. NA2, có thời gian sinh trưởng tư 125 đến 135 ngày.

7aa8f7374eb6b7e8eea7.jpg

Để chuẩn bị cho bước vào sản xuất vụ chiêm xuân 2019 – 2020 được thuận lợi, trong những ngày này UBND xã đang tập chung chỉ đạo cho các đơn vị thôn  khẩn trương nạo vét kênh mương nội đồng, Nâng cấp, tu bổ các hệ cống, bờ trục, giải phóng đất mạ chuẩn bị sẵn sàng cho gieo mạ khi lịch thời vụ đến. Vụ chiêm xuân được đánh giá là vụ đạt năng xuất cao so với các vụ trong năm vì vậy cần xác định rõ quỹ đất trong vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, chỉ đạo trặt chẽ vùng thâm canh năng xuất chất lượng hiệu quả cao, định hướng xây dựng cánh đồng lớn, phát triển nâng cao tái cơ cấu nền nông nghiệp.

          Đưa 80 đến 85 % diện tích gieo cấy lúa lai cho năng xuất cao, chất lượng khá, 15 đến 20 % diện tích giao cấy giống khác, quan tâm đến một số bộ giống lúa thuần chất lượng cao, không thực hiện gieo cấy các giống tái giá kém chất lượng.

          Phất đấu đưa tỷ trọng lương thực ở vụ chiêm xuân 2019 – 2020 đạt 2.500 tấn trở lên, tuy nhiên để đạt được kết quả trên cần quan tâm chú trọng đến các khâu, chuẩn bị nguồn vốn đầu tư nông nghiệp, giống cây trồng đảm bảo số lượng, chất lượng theo kế hoạch đặt ra.

          Việc gieo cấy các giống tiến bộ phải được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu vụ, duy trì các loại cây trồng có giá trị trên vùng chuyên màu.

          Chủ động khắc phục hạn chế thấp nhất diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện đúng cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị sẵn sàng các phương án, vật tư phòng chống rét đậm rét hại cho mạ và lúa mới cấy.

          Cấp uỷ chính quyền, các ngành đoàn thể từ xã đến thôn cần có biện pháp tích cực trong công tác chỉ đạo sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch.

Vụ chiêm xuân 2019 – 2020 toàn xã gieo trồng trên tổng diện tích kế hoạch là 398,9 ha trong đó diện tích trồng lúa là 386 ha được cơ cấu 1 trà xuân muộn. Gieo cấy chủ lực bằng các giống lai, các loại giống có năng xuất chất lượng, khả năng chống chịu rét tốt thay thế các giống tác giá kém chất lượng như: Nhị ưu 986, C ưu đa hệ, VT 404, Thiên ưu 8, CP 134, NA2... có thời gian sinh trưởng từ 125 đến 135 ngày. Thời gian gieo mạ từ ngày 10 đến 15 tháng 12 năm 2020 (Tức từ ngày 16 đến 21 tháng 12 âm lịch) và khi xuống đồng cấy tuổi mạ phải đạt từ 3,5 đến 4 lá gieo cấy ở nhiệt độ trên 15oC

Để đảm bảo chỉ đạo giao cấy đúng khung thời vụ như kế hoạch và chỉ đạo của UBND huyện. Đảng uỷ, UBND xã  phân công chỉ đạo cán bộ bán sát cơ sở thôn, tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết như giải phóng đất, nhất là đối với diện tích đất mạ để gieo mạ đúng khung thời vụ quy định.

HTX – DVNN bán sát phương án sản xuất chỉ đạo tốt các yêu cầu kỹ thuật thâm canh đến bà con nông dân, theo dõi chặt chẽ kế hoạch sản xuất từng thôn, tổ chức cung ứng giống, mạ khay, máy cấy, vật tư nông nghiệp bảo đảm số lượng xuống đồng cấy đúng khung thời vụ.

Thành viên BCĐ, trưởng các ban ngành đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia phong chào sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

Các thôn trên cơ sở kế hoạch của đơn vị mình chủ động xây dựng phương án sản xuất, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, triển khai rộng rãi đến nhân dân, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết trước khi bước vào thời vụ gieo trồng.

Sản xuất vụ chiêm xuấn năm 2019 – 2020 là tiền đền cho kế hoạch sản xuất cả năm. Kế hoạch đặt ra yêu cầu các cấp uỷ chính quyền, Ban ngành đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt phương án, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu lương thực mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 đã đề ra.

 Trung Kiên – Công chức văn hoá