Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
59
Hôm qua:
161
Tuần này:
738
Tháng này:
4807
Tất cả:
169245

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Ngày 17/02/2020 10:06:43

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2023, Đảng ủy xã Dân Lý đã chỉ đạo 15 chi bộ thuộc Đảng xã Đại hội đúng theo kế hoạch từ mùng 9 đến 16/02/2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.
       Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, các chi bộ thuộc Đảng bộ xã đã lãnh đạo các hoạt động của Nhân dân và các chi hội đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.             Đại hội cũng tham khảo, nghiên cứu Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, với những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 qua từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện.
Đ/c: Đào Xuân Cường PBT Đảng ủy - Phát biểu ý kiến tại Đai hội Chi bộ Phố Thiều
c93168a5792a8174d83b.jpg

         Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí trong Ban TV Đảng ủy xã đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023; yêu cầu các Chi bộ sau đại hội cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
        Đại hội các Chi dộ đã tiến hành bầu ra Chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2023: thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ngay sau đại hội các Chi bộ Thường trực Đảng ủy xã đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với toàn thể các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hình ảnh Đại hội Chi bộ Phố Thiều

e0483e162f99d7c78e88.jpg


3dff1c280da7f5f9acb6.jpg

Đại Hội Chi Bộ Công An xã
43f3e280f30f0b51521e.jpg
 

Trung Kiên - Công chức văn hóa 

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đăng lúc: 17/02/2020 10:06:43 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2023, Đảng ủy xã Dân Lý đã chỉ đạo 15 chi bộ thuộc Đảng xã Đại hội đúng theo kế hoạch từ mùng 9 đến 16/02/2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.
       Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, các chi bộ thuộc Đảng bộ xã đã lãnh đạo các hoạt động của Nhân dân và các chi hội đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2023. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.             Đại hội cũng tham khảo, nghiên cứu Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, với những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 qua từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện.
Đ/c: Đào Xuân Cường PBT Đảng ủy - Phát biểu ý kiến tại Đai hội Chi bộ Phố Thiều
c93168a5792a8174d83b.jpg

         Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí trong Ban TV Đảng ủy xã đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023; yêu cầu các Chi bộ sau đại hội cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
        Đại hội các Chi dộ đã tiến hành bầu ra Chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2023: thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ngay sau đại hội các Chi bộ Thường trực Đảng ủy xã đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với toàn thể các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hình ảnh Đại hội Chi bộ Phố Thiều

e0483e162f99d7c78e88.jpg


3dff1c280da7f5f9acb6.jpg

Đại Hội Chi Bộ Công An xã
43f3e280f30f0b51521e.jpg
 

Trung Kiên - Công chức văn hóa