Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
142
Hôm qua:
167
Tuần này:
1027
Tháng này:
4763
Tất cả:
268705

Xã Dân Lý triển khai giải toả hành lang an toàn giao thông trên địa bàn

Ngày 22/11/2019 08:44:29

Triển khai thực hiện về giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang An toàn giao thông tại dọc QL 47, tỉnh lộ 514, dọc tuyến đê Sông Hoàng trên phạm vi địa bàn xã. Tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng Chợ Thiều – Thôn Phố Thiều - Xã Dân lý

 
 CÔNG AN HUYỆN TRIỆU SƠN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CÔNG AN XÃ DÂN LÝ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 01/KH-Cà                               Dân Lý, ngày 18 tháng 11 năm 2019


 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện về giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang An toàn giao thông tại dọc QL 47, tỉnh lộ 514, dọc tuyến đê Sông Hoàng trên phạm vi địa bàn xã. Tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng Chợ Thiều – Thôn Phố Thiều - Xã Dân lý

Căn cứ công văn số 154/BATGT – VP ngày 03/09/2019 cuả Ban ATGT tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT theo Chỉ thị số 11/CT UBND tỉnh Thanh hóa;

Căn cứ công văn số 3304/BATGT của UBND huyện Triệu sơn;

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và lập lại kỷ cương pháp luật về việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông Công an xã Dân lý lập kế hoạch triển khai thực hiện về giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang An toàn giao thông tại dọc QL 47 tỉnh lộ 514 tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng chợ Thiều – Thôn Phố thiều – Xã Dân lý như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,  tổ chức thực hiện giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ANGT dọc quốc lộ 47 tỉnh lộ 514 tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng chợ Thiều – Thôn Phố Thiều - Xã Dân Lý.

2. Nâng cao ý thức việc chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân về quản lý hành lang ANGT, lập lại trật tự kỷ cương nhằm đảm bảo ATGT, góp phần giảm thiểu TNGT.

          3. Phát huy tinh thần của công an xã trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; thông qua triển khai Kế hoạch để đăng ký công trình, phần việc mang tính điểm nhấn với Đảng ủy, UBND xã; qua công tác tuần tra giúp cho công an xã Dân Lý nâng cao năng lực trình độ, nhất là kỹ năng trong xử lý tình huống.

          4. Công an xã tham gia thực hiện kế hoạch phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chấp hành nghiêm pháp lệnh CAX, quy trình, chế độ công tác của Ngành; quy chế, quy định của địa phương, không vi phạm, tiêu cực, can thiệp, bỏ qua vi phạm. Trong quá trình triển khai thực hiện giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang ATGT phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân và nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phân công lực lượng

- Ban Công an xã phân công 2 tổ thực hiện giải tỏa vi phạm trong sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn xã Dân Lý gồm:

Đồng chí Thiếu tá Hà Đình Vương - Trưởng Công an xã Dân Lý – Phụ trách chung.

Tổ 1: - Đồng chí Thiếu tá Hà Đình Vương - Trưởng Công an xã Dân Lý, phụ trách tổ 1

          - Công an viên thôn Phố Thiều;

          - Công an viên thôn 5;

          - Công an viên thôn 6;

          - Công an viên thôn 7.

Tổ 2: - Đồng chí Thượng úy Lê Văn Tùng – Phó trưởng công an xã, phụ trách tổ 2

          - Công an viên thôn 1;

          - Công an viên thôn 2;

          - Công an viên thôn 4.

          2. Phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ:

          - Phương tiện: Xe máy cá nhân;

          - 01 sổ bàn giao tiếp nhận và bàn giao CCHT;

          - Vũ khí, công cụ hỗ trợ: Súng cao su; gậy cao su, lùi  cui điện, khóa số 8…;

          - Hồ sơ, tài liệu: Mỗi tổ tuần tra phải có 01 bộ hồ sơ tài liệu có liên quan để lập biên bản, tạm giữ phương tiện … nhằm xử lý vụ việc theo quy định;

          - Kinh phí sẽ đề nghị Chủ tịch UBND xã cấp tiền xăng, bồi dưỡng cho công an xã tham gia giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang ATGT.

3. Địa bàn thực hiện.

          Dọc dọc quốc lộ 47 tỉnh lộ 514 tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng chợ Thiều – Thôn Phố Thiều - Dân Lý.

4. Thời gian thực hiện.

Giai đoạn 1:

Từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 24/11/2019 tổ chức hoạt động tuyên truyền đồng loạt trên địa bàn xã.

Giai đoạn 2:

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 18/01/2020. Các tổ được phân công có mặt theo mốc thời gian từ:

-  Mốc 1: 5h 30 đến 7 giờ 30;

- Mốc 2: 16giờ 30 đến 18h 30.

5. Nhiệm vụ cụ thể

- Phối hợp với Đài truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, trọng tâm tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ để nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

 - Vận động các tổ chức cá nhân lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang ATGT đường bộ tự giác tháo gỡ, di rời công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông đường bộ, không bày bán hành hóa, hàng ăn uống, hàng rong;

- Thực hiện cưỡng chế giải tỏa vi phạm như: Xây dựng lấn chiếm, đặt biển quảng cáo, pano áp phích, mái che, mái vẩy, lều quán, hàng hóa kinh doanh, hàng ăn uống, hàng rong, vật liệu xây dựng, vật liệu thải…trong phạm vi lòng đường hè phố hành lang ATGT trên các trục đường trong xã;

- Quản lý và bảo vệ tốt phần lòng đường, hè phố, hành lang ATGT đã thực hiện giải tỏa;

- Tổ chức ký cam kết tự tháo dỡ mái che, mái vảy, di chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, biển quảng cáo… ra khỏi phạm vi lòng đường hè phố;

- Vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ và giải tỏa vi phạm;

- Thường xuyên phát hiện những hành vi lấn chiếm lòng đường hè phố trên các trục đường thuộc quyền quản lý của UBND xã, lập biên bản vi phạm và yêu cấu các hộ gia đình tự tháo dỡ. Trường hợp hành lang giao thông thuộc quyền quản lý của cơ quan cấp trên UBND sẽ ngăn chặn kịp thời và báo cáo với các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm;

- Trường hợp các tổ chức cá nhân cố tình không tháo dỡ, UBND xã chủ trì phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông theo quy định;

- Tổ chức lực lượng tháo dỡ mái che, mái vẩy, di chuyển hàng hóa, biển quảng cáo…ra khỏi hành lang, hè phố;

- Phối hợp với đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện triệu sơn tổ chức triển khai, thực hiện giải tỏa các vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang ATGT trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trong quá trình thực hiện các tổ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm tái, lấn chiếm lòng, lề đường vỉa hè, hành lang ATGT theo sự phân công. Nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Trưởng công an xã để giải quyết. Các đồng chí tham gia tích cực và có thành tích sẽ đề xuất Đảng ủy, UBND xã biểu dương khen thưởng đồng thời phê bình nghiêm túc hoặc xem xét hình thức kỷ luật đối với các tổ, các đồng chí chấp hành chưa nghiêm hoặc vi phạm.

Trên đậy là phương án triển khai thực hiện về giải tỏa các vi phạm sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo trật tự hành lang ATGT của xã Dân Lý. Kính báo cáo trưởng Công an huyện biết và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- CAH Triệu sơn;                                           

- ĐU xã Dân Lý;                                                     

- UBND xã Dân Lý;

- Công an viên;

- Lưu CAX.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Đã ký

 

 

 

Thiếu tá Hà Đình Vương

Trung kiên - Công chức văn hoá 

 

 

 

 

 

Xã Dân Lý triển khai giải toả hành lang an toàn giao thông trên địa bàn

Đăng lúc: 22/11/2019 08:44:29 (GMT+7)

Triển khai thực hiện về giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang An toàn giao thông tại dọc QL 47, tỉnh lộ 514, dọc tuyến đê Sông Hoàng trên phạm vi địa bàn xã. Tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng Chợ Thiều – Thôn Phố Thiều - Xã Dân lý

 
 CÔNG AN HUYỆN TRIỆU SƠN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       CÔNG AN XÃ DÂN LÝ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 01/KH-Cà                               Dân Lý, ngày 18 tháng 11 năm 2019


 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện về giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang An toàn giao thông tại dọc QL 47, tỉnh lộ 514, dọc tuyến đê Sông Hoàng trên phạm vi địa bàn xã. Tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng Chợ Thiều – Thôn Phố Thiều - Xã Dân lý

Căn cứ công văn số 154/BATGT – VP ngày 03/09/2019 cuả Ban ATGT tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT theo Chỉ thị số 11/CT UBND tỉnh Thanh hóa;

Căn cứ công văn số 3304/BATGT của UBND huyện Triệu sơn;

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và lập lại kỷ cương pháp luật về việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông Công an xã Dân lý lập kế hoạch triển khai thực hiện về giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang An toàn giao thông tại dọc QL 47 tỉnh lộ 514 tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng chợ Thiều – Thôn Phố thiều – Xã Dân lý như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,  tổ chức thực hiện giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ANGT dọc quốc lộ 47 tỉnh lộ 514 tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng chợ Thiều – Thôn Phố Thiều - Xã Dân Lý.

2. Nâng cao ý thức việc chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân về quản lý hành lang ANGT, lập lại trật tự kỷ cương nhằm đảm bảo ATGT, góp phần giảm thiểu TNGT.

          3. Phát huy tinh thần của công an xã trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; thông qua triển khai Kế hoạch để đăng ký công trình, phần việc mang tính điểm nhấn với Đảng ủy, UBND xã; qua công tác tuần tra giúp cho công an xã Dân Lý nâng cao năng lực trình độ, nhất là kỹ năng trong xử lý tình huống.

          4. Công an xã tham gia thực hiện kế hoạch phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, chấp hành nghiêm pháp lệnh CAX, quy trình, chế độ công tác của Ngành; quy chế, quy định của địa phương, không vi phạm, tiêu cực, can thiệp, bỏ qua vi phạm. Trong quá trình triển khai thực hiện giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang ATGT phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân và nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phân công lực lượng

- Ban Công an xã phân công 2 tổ thực hiện giải tỏa vi phạm trong sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn xã Dân Lý gồm:

Đồng chí Thiếu tá Hà Đình Vương - Trưởng Công an xã Dân Lý – Phụ trách chung.

Tổ 1: - Đồng chí Thiếu tá Hà Đình Vương - Trưởng Công an xã Dân Lý, phụ trách tổ 1

          - Công an viên thôn Phố Thiều;

          - Công an viên thôn 5;

          - Công an viên thôn 6;

          - Công an viên thôn 7.

Tổ 2: - Đồng chí Thượng úy Lê Văn Tùng – Phó trưởng công an xã, phụ trách tổ 2

          - Công an viên thôn 1;

          - Công an viên thôn 2;

          - Công an viên thôn 4.

          2. Phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ:

          - Phương tiện: Xe máy cá nhân;

          - 01 sổ bàn giao tiếp nhận và bàn giao CCHT;

          - Vũ khí, công cụ hỗ trợ: Súng cao su; gậy cao su, lùi  cui điện, khóa số 8…;

          - Hồ sơ, tài liệu: Mỗi tổ tuần tra phải có 01 bộ hồ sơ tài liệu có liên quan để lập biên bản, tạm giữ phương tiện … nhằm xử lý vụ việc theo quy định;

          - Kinh phí sẽ đề nghị Chủ tịch UBND xã cấp tiền xăng, bồi dưỡng cho công an xã tham gia giải tỏa vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang ATGT.

3. Địa bàn thực hiện.

          Dọc dọc quốc lộ 47 tỉnh lộ 514 tập trung là các biển quảng cáo và trước cổng chợ Thiều – Thôn Phố Thiều - Dân Lý.

4. Thời gian thực hiện.

Giai đoạn 1:

Từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 24/11/2019 tổ chức hoạt động tuyên truyền đồng loạt trên địa bàn xã.

Giai đoạn 2:

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 18/01/2020. Các tổ được phân công có mặt theo mốc thời gian từ:

-  Mốc 1: 5h 30 đến 7 giờ 30;

- Mốc 2: 16giờ 30 đến 18h 30.

5. Nhiệm vụ cụ thể

- Phối hợp với Đài truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, trọng tâm tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ để nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

 - Vận động các tổ chức cá nhân lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang ATGT đường bộ tự giác tháo gỡ, di rời công trình, vật kiến trúc khác ra khỏi lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông đường bộ, không bày bán hành hóa, hàng ăn uống, hàng rong;

- Thực hiện cưỡng chế giải tỏa vi phạm như: Xây dựng lấn chiếm, đặt biển quảng cáo, pano áp phích, mái che, mái vẩy, lều quán, hàng hóa kinh doanh, hàng ăn uống, hàng rong, vật liệu xây dựng, vật liệu thải…trong phạm vi lòng đường hè phố hành lang ATGT trên các trục đường trong xã;

- Quản lý và bảo vệ tốt phần lòng đường, hè phố, hành lang ATGT đã thực hiện giải tỏa;

- Tổ chức ký cam kết tự tháo dỡ mái che, mái vảy, di chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, biển quảng cáo… ra khỏi phạm vi lòng đường hè phố;

- Vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ và giải tỏa vi phạm;

- Thường xuyên phát hiện những hành vi lấn chiếm lòng đường hè phố trên các trục đường thuộc quyền quản lý của UBND xã, lập biên bản vi phạm và yêu cấu các hộ gia đình tự tháo dỡ. Trường hợp hành lang giao thông thuộc quyền quản lý của cơ quan cấp trên UBND sẽ ngăn chặn kịp thời và báo cáo với các cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm;

- Trường hợp các tổ chức cá nhân cố tình không tháo dỡ, UBND xã chủ trì phối hợp với các ban ngành chức năng tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông theo quy định;

- Tổ chức lực lượng tháo dỡ mái che, mái vẩy, di chuyển hàng hóa, biển quảng cáo…ra khỏi hành lang, hè phố;

- Phối hợp với đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện triệu sơn tổ chức triển khai, thực hiện giải tỏa các vi phạm sử dụng vỉa hè hành lang ATGT trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trong quá trình thực hiện các tổ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm tái, lấn chiếm lòng, lề đường vỉa hè, hành lang ATGT theo sự phân công. Nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Trưởng công an xã để giải quyết. Các đồng chí tham gia tích cực và có thành tích sẽ đề xuất Đảng ủy, UBND xã biểu dương khen thưởng đồng thời phê bình nghiêm túc hoặc xem xét hình thức kỷ luật đối với các tổ, các đồng chí chấp hành chưa nghiêm hoặc vi phạm.

Trên đậy là phương án triển khai thực hiện về giải tỏa các vi phạm sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo trật tự hành lang ATGT của xã Dân Lý. Kính báo cáo trưởng Công an huyện biết và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- CAH Triệu sơn;                                           

- ĐU xã Dân Lý;                                                     

- UBND xã Dân Lý;

- Công an viên;

- Lưu CAX.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Đã ký

 

 

 

Thiếu tá Hà Đình Vương

Trung kiên - Công chức văn hoá