Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
125
Hôm qua:
167
Tuần này:
1010
Tháng này:
4746
Tất cả:
268688

Xã Dân Lý: Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022

Ngày 27/04/2022 09:43:26

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Lý đã và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để được thẩm định, công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2022.

 Được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2018 và được tỉnh, huyện đánh giá là một trong những địa phương có những tiêu chí mang tính bền vững. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Dân Lý đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
Hình ảnh Nhân dân hiến đất mở đường
z3371530686946_09328fc60e8cae7a8764befee0af7fdb.jpg
Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô tập trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, kỹ thuật của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng các tiêu chí đường bê tông, thiết chế văn hóa…

Với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận xã NTM nâng cao năm 2022.

Hết quý 1/2022, xã đã huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện, vận động hơn 300 hộ dân hiến 6.000m2 đất mở rộng mặt đường là hơn 6.000m2, nhiều hộ gia đình hiến từ 50, 60 đến trên 100m2. Ngoài hiến đất các hộ còn đóng góp từ 25 đến 30 triệu đồng mua gạch kè ao, xây tường rào, xây lại các công trình đã tháo dỡ, dựng đoạn đường tường, đầu tư chậu hoa, cây cảnh, đèn đường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiêu biểu như ngõ Cồn Tre thôn 5, ngõ Vường Xăng thôn 2, đặc biệt gia đình hộ nghèo bà Đào Thị Quả ở thôn 2, với tinh thần trách nhiệm, hướng ứng phong trào hiến đất và đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao gia đình bà đã đóng góp với số tiền lên đến 15 triệu đồng.

Hết quý I/2022 nhân dân đã hiến đất với tổng chiều dài trên 3km. Khối lượng đất san lấp nền đường: 3.700 m3; giải phóng mặt bằng 8,2km, mở rộng các tuyến ngõ, xóm và đổ bê tông trên 9.000m3 với tổng chiều dài 14km đường, xây 4,5km mương thoát mặt đường, xây dựng mới 3,3km tường rào, dựng trên 2.000 tấm lam với gần 10 nghìn ngày công lao động của người dân thi công các tuyến đường ngõ, xóm. Số hộ đăng ký dùng nước sạch tập trung đạt trên 600 hộ.

  Đến nay toàn đã đạt 14/19 gồm tiêu chí số 1 (Quy hoạch), số 3 (Thủy lợi và phòng chống thiên tai), số 4 (Điện), số 5 (Giáo dục), số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), số 8 (Thông tin và truyền thông), số 9 (Nhà ở dân cư), số 10 (Thu nhập bình quân đầu người), số 11 (Hộ nghèo đa chiều), số 12 (Lao động), số 15 (Hành chính công), số 16 (Tiếp cận pháp luật), số 17 (Môi trường), số 19 (Quốc phòng và an ninh).

5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 (Giao thông): Tổng có 4 chỉ tiêu, chưa đạt cụ thể:

- Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện nhưng chưa có các hạng mục cần thiết như: biển báo, biển chỉ dẫn, điện chiếu sáng, gờ giảm tốc.

- Các tuyến trục đường liên thôn, nội thôn có bề rộng không đảm bảo; một số tuyến ngõ xóm có bề rộng mặt đường chỉ từ 1,2m-2,0m, trục đường chính có đoạn nền đường chỉ rộng từ 2m-3m và chưa có các hạng mục cần thiết như: biển báo, biển chỉ dẫn, điện chiếu sáng, cây xanh.

Tiêu chí số 6 văn hóa: Tổng có 3 chỉ tiêu, đạt 1 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là: 

- Sân vận động xã mặt bằng chưa đảm bảo. Chưa có đường phíp và dụng cụ tập các một thể thao đơn giản.

- Thiết chế nhà văn hóa các thôn còn hẹp chưa đủ diện tích, khuôn viên sân luyện tập thể thao chưa đủ theo quy định, tường rào, cổng, bồn hoa cây cảnh, thiết chế phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ như: tivi, tăng âm lao đài, dụng cụ luyện tập các môn thể thao đơn giản... chưa được đầu tư mua sắm.

Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn): Tổng có 8 chỉ tiêu, đạt 2 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu chưa đạt

Tiêu chí số 14 về Y tế: Tổng có 4 chỉ tiêu, đạt 1 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu chưa đạt cụ thể như sau:

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

- Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa.

- Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử chưa đạt .

Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống. Tổng có 8 chỉ tiêu đã đạt 5 chỉ tiêu, còn lại 3 chỉ tiêu về nước sạch chưa đạt.

Đối với những tiêu chí chưa đạt, Ban chỉ đạo xã tiếp tục phân công cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong quý III. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM bền vững, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, làm thay đổi tư duy của cán bộ và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động. Chú trọng bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, vận động nhân dân cùng với các ngành đoàn thể tham gia trồng hoa, đèn đường chiếu sáng, thùng đựng rác phân loại rác thải vô cơ, rác thải hữu cơ, chặt, tỉa cành cây đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên ao, vườn, nhà ở, duy trì tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, giữ gìn và phát huy những bản sắc truyền thống của địa phương; Thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước thôn văn hóa trong việc cưới, việc tang, hình thành nếp sống văn minh trong khu dân cư;

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Đặc biệt là đối với tiêu chí nước sạch tập trung, thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đăng ký dùng nước sạch đảm bảo chất lượng cuộc sống. Đối với nhà văn hóa UBND xã ban hành cơ chế hỗ trợ xây mới nhà văn hóa thôn 400 triệu đồng/nhà.

Phong trào xây dựng NTM nâng cao trên quê hương Dân Lý đã và đang được nhân dân tích cực hưởng ứng, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Lý sẽ xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới nâng cao

z3371538598986_460981b5278d011e874e69a891642de6.jpg

z3371537278868_fbc919e4a9402781c41312898d6b110d.jpg

z3371542743198_3e54e20b611527ee9685114b3e60ddc1.jpg

z3371539863577_a4bc9f43e3158192db23191e3523576b.jpg

z3371541843971_180d84602aec5aff2d8ba9ee20065b07.jpg


                                                                           Trung Kiên - CCVH

 

Xã Dân Lý: Nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022

Đăng lúc: 27/04/2022 09:43:26 (GMT+7)

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Lý đã và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để được thẩm định, công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2022.

 Được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2018 và được tỉnh, huyện đánh giá là một trong những địa phương có những tiêu chí mang tính bền vững. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Dân Lý đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
Hình ảnh Nhân dân hiến đất mở đường
z3371530686946_09328fc60e8cae7a8764befee0af7fdb.jpg
Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô tập trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, kỹ thuật của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng các tiêu chí đường bê tông, thiết chế văn hóa…

Với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận xã NTM nâng cao năm 2022.

Hết quý 1/2022, xã đã huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện, vận động hơn 300 hộ dân hiến 6.000m2 đất mở rộng mặt đường là hơn 6.000m2, nhiều hộ gia đình hiến từ 50, 60 đến trên 100m2. Ngoài hiến đất các hộ còn đóng góp từ 25 đến 30 triệu đồng mua gạch kè ao, xây tường rào, xây lại các công trình đã tháo dỡ, dựng đoạn đường tường, đầu tư chậu hoa, cây cảnh, đèn đường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiêu biểu như ngõ Cồn Tre thôn 5, ngõ Vường Xăng thôn 2, đặc biệt gia đình hộ nghèo bà Đào Thị Quả ở thôn 2, với tinh thần trách nhiệm, hướng ứng phong trào hiến đất và đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao gia đình bà đã đóng góp với số tiền lên đến 15 triệu đồng.

Hết quý I/2022 nhân dân đã hiến đất với tổng chiều dài trên 3km. Khối lượng đất san lấp nền đường: 3.700 m3; giải phóng mặt bằng 8,2km, mở rộng các tuyến ngõ, xóm và đổ bê tông trên 9.000m3 với tổng chiều dài 14km đường, xây 4,5km mương thoát mặt đường, xây dựng mới 3,3km tường rào, dựng trên 2.000 tấm lam với gần 10 nghìn ngày công lao động của người dân thi công các tuyến đường ngõ, xóm. Số hộ đăng ký dùng nước sạch tập trung đạt trên 600 hộ.

  Đến nay toàn đã đạt 14/19 gồm tiêu chí số 1 (Quy hoạch), số 3 (Thủy lợi và phòng chống thiên tai), số 4 (Điện), số 5 (Giáo dục), số 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), số 8 (Thông tin và truyền thông), số 9 (Nhà ở dân cư), số 10 (Thu nhập bình quân đầu người), số 11 (Hộ nghèo đa chiều), số 12 (Lao động), số 15 (Hành chính công), số 16 (Tiếp cận pháp luật), số 17 (Môi trường), số 19 (Quốc phòng và an ninh).

5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 (Giao thông): Tổng có 4 chỉ tiêu, chưa đạt cụ thể:

- Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện nhưng chưa có các hạng mục cần thiết như: biển báo, biển chỉ dẫn, điện chiếu sáng, gờ giảm tốc.

- Các tuyến trục đường liên thôn, nội thôn có bề rộng không đảm bảo; một số tuyến ngõ xóm có bề rộng mặt đường chỉ từ 1,2m-2,0m, trục đường chính có đoạn nền đường chỉ rộng từ 2m-3m và chưa có các hạng mục cần thiết như: biển báo, biển chỉ dẫn, điện chiếu sáng, cây xanh.

Tiêu chí số 6 văn hóa: Tổng có 3 chỉ tiêu, đạt 1 chỉ tiêu, 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là: 

- Sân vận động xã mặt bằng chưa đảm bảo. Chưa có đường phíp và dụng cụ tập các một thể thao đơn giản.

- Thiết chế nhà văn hóa các thôn còn hẹp chưa đủ diện tích, khuôn viên sân luyện tập thể thao chưa đủ theo quy định, tường rào, cổng, bồn hoa cây cảnh, thiết chế phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ như: tivi, tăng âm lao đài, dụng cụ luyện tập các môn thể thao đơn giản... chưa được đầu tư mua sắm.

Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn): Tổng có 8 chỉ tiêu, đạt 2 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu chưa đạt

Tiêu chí số 14 về Y tế: Tổng có 4 chỉ tiêu, đạt 1 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu chưa đạt cụ thể như sau:

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

- Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa.

- Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử chưa đạt .

Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống. Tổng có 8 chỉ tiêu đã đạt 5 chỉ tiêu, còn lại 3 chỉ tiêu về nước sạch chưa đạt.

Đối với những tiêu chí chưa đạt, Ban chỉ đạo xã tiếp tục phân công cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong quý III. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM bền vững, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, làm thay đổi tư duy của cán bộ và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động. Chú trọng bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, vận động nhân dân cùng với các ngành đoàn thể tham gia trồng hoa, đèn đường chiếu sáng, thùng đựng rác phân loại rác thải vô cơ, rác thải hữu cơ, chặt, tỉa cành cây đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên ao, vườn, nhà ở, duy trì tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, giữ gìn và phát huy những bản sắc truyền thống của địa phương; Thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước thôn văn hóa trong việc cưới, việc tang, hình thành nếp sống văn minh trong khu dân cư;

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Đặc biệt là đối với tiêu chí nước sạch tập trung, thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đăng ký dùng nước sạch đảm bảo chất lượng cuộc sống. Đối với nhà văn hóa UBND xã ban hành cơ chế hỗ trợ xây mới nhà văn hóa thôn 400 triệu đồng/nhà.

Phong trào xây dựng NTM nâng cao trên quê hương Dân Lý đã và đang được nhân dân tích cực hưởng ứng, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Lý sẽ xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới nâng cao

z3371538598986_460981b5278d011e874e69a891642de6.jpg

z3371537278868_fbc919e4a9402781c41312898d6b110d.jpg

z3371542743198_3e54e20b611527ee9685114b3e60ddc1.jpg

z3371539863577_a4bc9f43e3158192db23191e3523576b.jpg

z3371541843971_180d84602aec5aff2d8ba9ee20065b07.jpg


                                                                           Trung Kiên - CCVH