Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
126
Hôm qua:
167
Tuần này:
1011
Tháng này:
4747
Tất cả:
268689

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 23/KH-UBND16/4/2022kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn xã Dân Lý giai đoạn 2022-2026
số: 02/TB-UBND17/01/2022THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng ( lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đề nghị được hỗ trợ
Số: 31/QĐ-ĐU13/01/2022Phân công nhiệm vụ chỉ đạo, phụ trách Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao Xã Dân Lý năm 2022
Số:04/QĐ-UBND13/01/2022Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022
Số:07/KH-UBND13/01/2022Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
sô:10/NQ-ĐU12/01/2022Về thống nhất chủ trương cơ chế hỗ trợ Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
sô:10/NQ-ĐU12/01/2022Về thống nhất chủ trương cơ chế hỗ trợ Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
sô:10/NQ-ĐU12/01/2022Về thống nhất chủ trương cơ chế hỗ trợ Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
sô:10/NQ-ĐU12/01/2022Về thống nhất chủ trương cơ chế hỗ trợ Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
sô:10/NQ-ĐU12/01/2022Về thống nhất chủ trương cơ chế hỗ trợ Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
sô:10/NQ-ĐU12/01/2022Về thống nhất chủ trương cơ chế hỗ trợ Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
số: 02/KH-UBND03/01/2022Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức đảm bảo VSATTP năm 2022
sô:10/NQ-ĐU31/12/2021Nghị Quyết của Ban chấp hành đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm
sô:10/NQ-ĐU31/12/2021NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Số: 46/KH-UBND29/12/2021Kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2022
Số: 45/KH-UBND28/12/2021Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022
Số: 45/KH-UBND28/12/2021Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022
sô 76/TB-UBND01/11/2021thông báo: Về niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch covid-19 đề nghji được hỗ trợ
số 584/QĐ-UBND6/9/2021QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Tổ giúp việc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Dân Lý
Số 586/QĐ-UBND03/9/2021QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 xã Dân Lý
Số 09-QĐ/ĐU27/8/2021QUYẾT ĐỊNH: Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 Trên địa bàn xã Dân Lý
số: 44/KH-UBND13/8/2021Kê hoạch tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
Số: 43 /KH-UBND11/8/2021KẾ HOẠCH: TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 2 NĂM 2021
Số: 07/QĐ-UBBC31/5/2021QUYẾT ĐỊNHCông bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Dân Lý nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 01/QĐ-UBBC18/02/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 01/KH-UBBC18/02/2021KẾ HOẠCH: Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 02/QĐ-UBBC18/02/2021QUYẾT ĐỊNH : Về việc thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 04/QĐ-UBBC18/02/2021QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử xã Dân Lý
Số: 03/QĐ-UBBC18/02/2021QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Tiểu ban thông tin và tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số: 10 /TTr-UBND18/02/2021TỜ TRÌNH Đề nghị ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND xã Dân Lý được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026